Notifications
Clear all

Viestien julkaisemisesta

Miten lisään uuden viestin? Voit lisätä uuden keskusteluaiheen, kun olet foorumin etusivulla. Silloin tämän tekstilaatikon alla näkyy painike, jossa lukee "Add topic". Klikkaa painiketta ja tekstinsyöttölomake avautuu. Et tarvitse foorumille kirjoittamista varten kirjautumistunnuksia.

 

Huomaathan, että lähettämäsi viestit tarkastetaan ennen julkaisemista. Lähettämäsi viesti ei siis välttämättä näy heti foorumilla, vaikka se näkyykin sinulle sillä laitteella, josta lähetit viestin. Viestien tarkastamiseen kuluu noin 1–3 arkipäivää. Julkaisemattoman viestisi tunnistat huutomerkkikuvakkeesta otsikon edessä. Julkaistun viestin edessä oleva kuvake muuttuu paperiarkin muotoiseksi.

Kokemuksia tietoisuuden heräämisestä

1 Posts
1 Users
0 Likes
367 Views
 Pauli Liikala
Posts: 2
Topic starter
 

Kokemuksia tietoisuuden heräämisestä

Olen kirjoittanut kirjani You Tubessa näkyvän Paulin pakeilla -haastattelusarjan perusteella. Olen halunnut selvittää haastattelemiani henkilöiden henkisiä kokemuksia heille etukäteen lähettämieni kysymysten avulla. Olen haastatellut 2,5 vuoden aikana noin 120 henkilöä ja heidän etukäteen lähettämänsä vastauksensa ovat olleet kirjani lähtöaineistona. Kirjassani on mukana 70 henkilön kertomukset näistä kokemuksista. Omalla nimellään esiintyy 60 henkilöä ja nimimerkillä kymmenkunta henkilöä.

Haastattelusarjan taustoituskysymykset

Mikä on sinun henkinen tai hengellinen taustasi näihin asioihin?

Millaisia henkisiä kokemuksia sinulla on ollut?

Missä iässä ne ovat alkaneet?

Miten olet itse suhtautunut niihin?

Miten vanhempasi suhtautuivat niihin?

Onko suvussasi muita, joilla on ollut samanlaisia kokemuksia?

Muita mielestäsi olennaisia kysymyksiä henkisistä kokemuksistasi?

 

Onko sinulla kokemuksia:

- enkeleistä

- kuolleiden hengistä

- humanoideista

- luonnonhengistä

- telepatiasta

- selvätietoisuudesta

- selväkuulosta

- selvänäöstä

- entisistä elämistä

- muista asioista, mistä?

 

Mitä olet oppinut tähän mennessä näistä kokemuksista?

Mitä haluat kertoa katsojille näistä kokemuksista ja suhtautumisesta niihin?

 

Tiivistin keväällä 2019 taustoituskysymykset seuraavaan muotoon:

 

Minkälaisia henkisiä tai muita epätavallisia kokemuksia sinulla on ollut lapsena, nuorena ja aikuisena?

Miten ne ovat muuttaneet omia käsityksiäsi suhteessa näkyvään maailmaan ja näkymättömään maailmaan?

Onko sinulla ollut merkittäviä maallisia kokemuksia (sairauksia, onnettomuuksia, lähellä piti tilanteita, jne.), jotka ovat muuttaneet ajatustasi elämästä ja sen merkityksistä?

Miten nämä kokemukset ovat muokanneet sinun käsitystäsi oman elämäsi merkityksestä ja tehtävästäsi tässä elämässä?

Mitkä ovat olleet elämäsi tähänastiset merkittävimmät oppiläksyt?

Mitä olet oppinut niistä?

Mitä haluat sanoa tämän ohjelman tuleville katsojille?

 

Yhteenveto tietoisuuden heräämisistä

Useilla Paulin pakeilla ohjelmassa käyneillä henkilöillä on lapsuuden ajalta kokemuksia henkimaailman ilmiöistä. Osalle heistä ne ovat olleet luonnollisia ilmiöitä, ja osalle heistä ne ovat olleet pelottavia kokemuksia. Asiaan on vaikuttanut se, onko niistä ilmiöistä voinut keskustella vanhempien tai muiden sukulaisten kanssa. Monella haastatellulla henkilöillä on äiti tai isoäiti, jonka kanssa he ovat voineet keskustella vapaasti näistä ilmiöistä.  Osa lapsista on pitänyt itsestään selvinä näitä asioita ja he ovat ihmetelleet, kun muilla lapsilla ei ole vastaavia kokemuksia. Mikäli vanhemmat ja muut henkilöt eivät ole olleet vastaanottavaisia tällaisista asioista kertomiselle, lapset ovat lopettaneet kertomasta omista kokemuksistaan vanhemmilleen ja muille ihmisille.

Monille nuorille rippikoulu on ollut eräs taitekohta heidän henkisessä kehityksessään. Osa heistä on tullut uskoon rippileirillä ja jatkanut henkistä polkuaan sillä reitillä. Osalle heistä on tullut ristiriita omien näkemystensä ja kirkon oppien välillä. He ovat ihmetelleet, miksi kaikkia rakastava Jumala kuvataan pelottavana hahmona, joka tuomitsee ja rankaisee kaikkia syntisiä. Osa heistä on halunnut perehtyä muihin uskontoihin, ja he ovat verranneet niiden opetuksia toisiinsa.

Moni haastateltava on teini-iässä tai vähän vanhempana perehtynyt rajatiedon kirjallisuuteen. Vanhimmat haastateltavat mainitsevat useimmiten Rauni-Leena Luukasen ja Erich von Dänikenin kirjat. Usea heistä on saanut kirjallisuuden kautta selityksen omille lapsuuden kokemuksilleen, ja he ovat pystyneet myöhemmin sanoittamaan omat kokemuksensa. Moni haastateltava on kertonut, miten jokin kirja on kirjastossa suorastaan tipahtanut heidän syliinsä tai joku tuntematon on suositellut jotain tiettyä kirjaa luettavaksi.

Osalla haastateltavista ei ole ollut näitä lapsuuden kokemuksia, mutta he ovat kokeneet elämässään joitain vakavia sairauksia, onnettomuuksia, lähellä piti -ilmiöitä, kehosta poistumisia, jne., jotka ovat saaneet heidät pohtimaan omaa maailmankuvaansa ja oman elämänsä merkitystä. Moni pohtija on tullut siihen tulokseen, etteivät nämä tapahtumat ja ilmiöt ole sattumia, vaan niillä on ollut jokin tarkoitus heidän elämässään. Kaikkia näitä kirjassani kuvattuja haastateltavien kokemuksia voidaan sanoa kokemuksiksi tietoisuuden heräämisestä.

Useimmille haastateltaville nämä kokemukset ovat auttaneet heitä ymmärtämään oman henkisen alkuperänsä. He ovat tulleet tietoiseksi, että on olemassa muutakin kuin tämä konkreettinen, materiaalinen maailma. He ovat voineet tutustua meitä ympäröivään henkimaailmaan ja muiden planeettojen asukkaisiin. He ovat oivaltaneet, että tietoisuus toimii muillakin taajuuksilla kuin meidän viiden aistin taajuuksilla.

 
Posted : 16/10/2020 10:10

Leave a reply

Author Name

Author Email

Title *

Preview 0 Revisions Saved