Ohjeita kirjoittajille

Asiantuntijablogin yleisenä ideana on julkaista tekstejä, joissa eri alojen asiantuntijat käsittelevät kummaan liittyviä aiheita oman asiantuntemuksensa näkökulmasta. Teksti voi kuvata ja esitellä jotakin kumma-aihepiiriin liittyvää ilmiötä, mutta siinä voi myös ottaa kantaa aiheeseen liittyvään yhteiskunnalliseen kysymykseen sekä esittää omia näkemyksiä, visioita, mielipiteitä tai suosituksia. Inspiraatiota voi hakea aiemmin julkaistuista blogiteksteistä, mutta kukin kirjoittaja voi tehdä tekstistään vapaasti oman näköisensä.

Hyvään asiantuntijatekstiin tulee mahtua riittävästi asiaa, ja siksi tekstien pituutta ei ole tiukasti rajoitettu. Mieti joka tapauksessa lukijaa, vältä rönsyjä ja pyri ilmaisussa kompaktiuteen. Selkeäkielisyyteen ja yleiseen ymmärrettävyyteen on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota, sillä lukijat voivat olla taustaltaan hyvin monenlaisia, eivätkä kaikki välttämättä tunne oman erityisalasi terminologiaa. 

Käymme Kummastus-työryhmän kesken tekstit läpi ennen julkaisua ja pyydämme mahdollisesti joitain pieniä toimituksellisia muokkauksia. 

Julkaisemme tekstien yhteydessä mielellämme myös kuvia. Mahdollinen kuvamateriaali lähetetään erillisenä liitetiedostona.