Kummastus: hankkeen esittely

KUMMASTUS LYHYESTI
MIKÄ KUMMA?
TAVOITTEET
TOIMINTAMUODOT
TYÖRYHMÄ
YHTEYDENOTOT

KUMMASTUS LYHYESTI

Kummastus on valtakunnallinen tieteen yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen keskittyvä viestintähanke, jonka tarkoituksena on vahvistaa tieteellisen tiedon ja kokemustiedon välistä dialogia.

Hanke pohjaa dosentti Marja-Liisa Honkasalon johtamaan Mieli ja toinen -tutkimusprojektiin (Suomen Akatemia 2013-2016), jossa tutkittiin erilaisia arkiymmärryksen  ylittäviä kokemuksia.

Ihmisten lukuisat yhteydenotot Mieli ja toinen -hankkeeseen paljastivat, että suomalaisilla on runsaasti erilaisia kummia kokemuksia. Tällaiset kokemukset voivat tuntua hämmentäviltä ja selittämättömiltä, vaikka ne ovat väestössä yleisiä.

Kummastus-hankkeessa pyrimme purkamaan vaikenemisen kulttuuria kummien kokemusten ympäriltä ja rikastamaan tieteen ymmärrystä kokemusmaailman kirjosta.

Tavoitteenamme on luoda uusia mahdollisuuksia tieteen ja kokemustiedon yhteensovittamiseksi toisiaan tukevilla tavoilla.

Toimintamme painopisteitä ovat kummaa koskevan tutkitun tiedon näkyvyyden ja saatavuuden edistäminen ja tiedeviestinnän käytännön kehittäminen. Toimintamuotojamme ovat kummaa käsittelevää tutkimusta esittelevän verkkosivusto Kummastus-foorumin toimittaminen sekä tiedeviestintään liittyvien seminaarien ja työpajojen järjestäminen.

Hankkeeseen on saatu rahoitusta Suomen tiedetoimittajain liitolta ja Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnalta.

Yhteyden meihin saat yhteydenottolomakkeella tai sähköpostilla.

MIKÄ KUMMA?

Merkittävä osa ihmisistä kokee elämänsä aikana jotain, joka tuntuu häkellyttävältä, arkitodellisuuden rajat ylittävältä ja selittämättömältä. Tällaiset kokemukset voivat olla esimerkiksi ääniaistimuksia ilman havaittavaa lähdettä, voimakkaita intuitiivisia ajatuksia, tuntemuksia jonkin näkymättömän läsnäolosta, rakkaan vainajan kohtaamisia, ennaltatietämisiä tai telepaattisia kokemuksia. Ne ovat yhtäaikaisesti tuttuja ja vieraita, Odottamattomuudessaan ja outoudessaan ne ovat pelottavia ja kiehtovia usein yhtä aikaa.

Käytämme tämän tyyppisistä ilmiöistä yhteisnimitystä kumma. Termi kuvaa niiden asemaa kokijoiden arjessa sekä tieteellis-rationaaliseen maailmankuvaan nojaavassa nyky-yhteiskunnassa, jossa niille löytyy niukasti  jaettuja kulttuurisia tulkintamalleja.

Kummat ilmiöt ja kokemukset eivät yhteiskunnassa välttämättä kuulu jokapäiväisiin keskusteluaiheisiin. Kuitenkin ne ovat väestössä yleisiä. Esimerkiksi telepaattisia kokemuksia on kerrottu 60% tutkimuksiin osallistuneilla, vaikka niiden esiintymistä ei olekaan systemaattisesti tutkittu. Läheisen kuoleman jälkeisiä kummia kokemuksia on tutkimusten mukaan todettu olevan jopa yli 60% surevista, ja kokemusten on todettu jatkuvan vuosien ajan.

Kokemustyyppien esiintymisellä on myös historiallista pysyvyyttä: aikaisempien tutkimusten mukaan kokemustyyppien sekä kokijoiden osuudet ovat säilyneet varsin samankaltaisina samojen väestöjen piirissä.

Kuitenkin tarkkoja esiintymisosuuksia on vaikeaa antaa, koska kokemuksia on tutkittu hyvin vähän väestöjen tasolla, ja käytetyt mittarit vaihtelevat eri tutkimuksissa. Koska kummiin kokemuksiin voi arjessa liittyä salailua ja häpeää, ihmiset eivät ole välttämättä halukkaita raportoimaan niistä. Kokemusten tulkinta toisaalta vaihtelee kulttuurisesti eikä niiden outous ja kummastuttavuus ei ole samankaltaista suurimmassa osassa maailmaa. Tämä johtuu maailmankuvien välisistä eroista.

Kummastus-hanke on syntynyt Mieli ja toinen -tutkimushankkeen kokemusten pohjalta. Kun tieto Suomen Akatemian rahoittamasta kummia kokemuksia kartoittavasta tutkimuksesta levisi julkisuuteen, parisataa ihmistä kirjoitti spontaanisti omista kokemuksistaan. Useissa kirjeissä välittyi tarve jakaa kokemuksia. Tämän viestin Kummastus-hankkeen tutkijat ovat ottaneet vakavasti.

HANKKEEN TAVOITTEET

  • Vahvistaa kulttuurista ja kulttuurienvälistä näkökulmaa inhimillisen kokemusmaailman tutkimiseen — kumma ei ole kummaa kaikkialla
  • Tarjota foorumi tutkijoiden ja kansalaisten vuoropuheluun kummiin kokemuksiin liittyen
  • Tarjota mahdollisuuksia eri tieteenalojen tutkijoiden ja ammattilaisten verkottumiseen kumma-aihepiirin ympärillä
  • Luoda kokemussensitiivistä näkökulmaa tiedeviestintään

TOIMINTAMUODOT

Keskeisin toimintamuotomme on Kummastus-foorumi -sivusto, jossa

  1. julkaisemme mm. tutkimukseen perustuvia blogiartikkeleita, tutkimusesittelyjä ja puheenvuorotekstejä, joissa eri alojen asiantuntijat käsittelevät kummaan liittyviä aiheita oman asiantuntemuksensa näkökulmasta;
  2. ylläpidämme tietopankkia, joka kokoaa yhteen kumma-aihepiirin kotimaista ja kansainvälistä tutkimusta yli tieteenalarajojen.  

Sivustolta löytyy myös keskustelufoorumi, jossa voi anonyymisti jakaa kummaan liittyviä kokemuksia.

Lisäksi järjestämme tiedeviestintään liittyviä seminaareja ja työpajoja.

RAHOITUS

Hankkeen toiminta rahoitetaan kaupallisesti riippumattomien tahojen tutkimukseen ja tiedeviestintään myöntämillä avustuksilla. Toiminnan käynnistämiseen ja eteenpäin viemiseen on vuonna 2019 saatu rahoitusta Suomen tiedetoimittajain liitolta ja Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnalta. Kummastus on osa suomalaisten tiedejulkaisujen Tutkitusti-verkostoa ja mukana Tutkitusti-verkoston yleistajuisen tiedejulkaisemisen yhteistyöhankkeessa (Koneen säätiö 2021-2024).

TYÖRYHMÄ

LKT Marja-Liisa Honkasalo, vastuullinen johtaja

toimii tutkijana Turun yliopiston kliinisellä laitoksella sekä Taideyliopiston Taiteellisen tutkimuksen keskuksessa.

marja-liisa.honkasalo (at) utu.fi

marja-liisa.honkasalo (at) uniarts.fi

VTM Kia Andell, koordinaattori

on väitöskirjatutkija Sosiaalitieteiden laitoksella Turun yliopistossa. Sosiologian väitöskirjassaan hän tutkii kokemustiedon ja tieteellisen tiedon suhteita suomalaisessa nyky-yhteiskunnassa aineistona Mieli ja toinen -hankkeen kirjeet.

kia.andell (at) utu.fi

Toteutusta varten Kummastus-hankkeella on ohjausryhmä, joka koostuu  tieteen, taiteen, kansalaisjärjestöjen ja viestinnän asiantuntijoista. Lisäksi teemme yhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti erilaisten seurojen ja tutkijaverkostojen kanssa.

YHTEYDENOTOT

Voit ottaa yhteyttä myös yhteydenottolomakkeella.