Kohti kokemussensitiivistä tiedeviestintää -työpaja 10.12.2019

Aika: ti 10.12.2019 klo 12-16

Paikka: Teutorin kirjasto, Turun yliopisto (osoite Lemminkäisenkatu 3), ryhmätyöhuone Vanha hissi, 1. krs

Järjestäjä: Kummastus-tiedeviestintähanke

Kokemus, tieto & tiedeviestintä -ohjeistus on suunnattu tiede- ja terveysviestintää harjoittaville asiantuntijoille, ja sen lähtökohtana ovat tällä kentällä toimivien kokemat haasteet ja osaamistarpeet. Tarkoituksena on koota tietoa kokemustiedon asemasta tieteessä ja yhteiskunnassa sekä laatia käytännön ohjeita siihen, miten arkikokemukset, kokemuksiin pohjaava tieto ja kokemusasiantuntijuus voidaan huomioida osana ihmisten terveyttä ja hyvinvointia koskevan tiedon tuottamista ja viestimistä erilaisille yleisöille. Alustavana ajatuksena on, että ohjeistus tulee sisältämään 1) katsauksen asiantuntijoina kohtaamamme viestintäkentän tämänhetkisestä tilasta ja kokemustiedon asemasta siinä; 2) konkreettisia keinoja tieteen ja kokemustiedon dialogin edistämiseen ja viestimiseen; ja 3) ohjeistuksen kokemustiedon sensitiiviseen huomioimiseen viestintäkäytännöissä. Ohjeistus julkaistaan vapaasti ladattavaksi Kummastus-hankkeen verkkosivuilla kummastus.utu.fi vuonna 2020. Ohjeistuksen laatimiseen on saatu rahoitusta Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnalta.

Järjestämme tiistaina 10.12.2019 Kohti kokemussensitiivistä tiedeviestintää -työpajan, jossa tarkoituksena on muotoilla lopullista ohjeistusta varten tietty määrä ohjenuoria ja koota niiden alle käytännön keinoja kokemussensitiivisen tiede- ja terveysviestinnän harjoittamiseen. Pohjana toimii alustava materiaali, joka on koottu toukokuussa 2019 järjestämämme vastaavan työpajan keskustelujen pohjalta. Työpajaan osallistuminen on maksutonta, mutta ennakkoilmoittautumista sähköpostilla toivotaan Kummastuksen koordinaattorille kia.andell ät utu.fi. Kaikille ilmoittautuneille lähetämme yllä mainitun materiaalin tutustuttavaksi ennakkoon. 

Huom. Jos olet kiinnostunut osallistumaan ohjeistuksen laatimiseen, mutta et pääse fyysisesti paikalle, voit pyytää lähettämään työpajan materiaalit sähköpostitse luettavaksi ja kommentoitavaksi.